Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer - Kun 11 dage

Hvad siger vores kunder?

"Absolut topkarakter for udførelse, inspiration og formidling af budskaber - Top klasse! "
John Nedergaard, KMD - Microsoft Solution Selling (3 dage), 28/2/2011 til 1/3/2011

Her er der 8 grunde til at du skal tage .NET 4 Windows hos Firebrand Training:

Se Hvordan Vi Hjælper Dig Med at Få Nye Færdigheder Hurtigt

 1. Du bliver uddannet og certificeret på kun 11 dage. Hos os får du både din uddannelse og certificering på rekordtid, en certificering du gennemfører på vores kursuscenter som en integreret del af den intensive og accelererede uddannelse.
 2. Alt er inkluderet. Et éngangsbeløb dækker alle kursusmaterialer, overnatninger og forplejning, og tilbyder den mest omkostningseffektive måde at få din .NET 4 Windows uddannelse og certificering på. Og det uden nogen skjulte ekstraomkostninger.
 3. Bestå .NET 4 Windows første gang eller gå kurset om, gratis. Det er vores garanti. Vi er sikre på, at du vil bestå din certificering første gang. Men hvis du mod forventning ikke skulle gøre det, kan du indenfor et år komme tilbage, deltage på hele kurset, og kun betale for eventuelle overnatninger og dine eksamener. Alt andet er gratis.
 4. Du vil lære mere.Traditionelle uddannelsesdage foregår fra 9.00 – 16.00, med en dejlig lang frokostpause. Hos Firebrand får du mindst 12 timers effektiv og fokuseret kvalitetsuddannelse uden hverken private eller arbejdsrelaterede forstyrrelser - hver dag - sammen med din instruktør.
 5. Du vil lære .NET 4 Windows hurtigere. Vi kombinerer de 3 indlæringsstile (Præsentation|Øvelse|Diskussion), så vi derigennem gennemfører kurset på en måde som sikrer, at du lærer hurtigere og nemmere.
 6. Du er i sikre hænder.Vi har uddannet og certificeret 53.956 personer. Vi er partner med alle de store navne i branchen og har desuden vundet adskillige udmærkelser blandt andet ”Årets Learning Partner 2010, 2011, 2012 og 2013” fra Microsoft og med en vækst på 1430% siden 2009, er Firebrand også Børsen Gazelle vinder på Sjælland 2013.
 7. Du lærer ikke bare teorien. Vi har videreudviklet .NET 4 Windows kurset med flere hands-on labs og praktiske øvelser, som giver dig det ekstra du behøver for at kunne løse praktiske problemstillinger og klare din certificering.
 8. Du lærer fra de bedste. Vores instruktører på .NET 4 Windows er de bedste i branchen, og tilbyder en helt unik blanding af viden, praktisk erfaring og passion for at lære fra sig.

Er du klar til kurset? Tag en GRATIS test som hjælper dig med at bedømme din nuværende viden.

Hvornår vil du tage dit accelererede kursus?

Starter

Slutter

Tilgængelighed

Tilmelding

Alumni

Tilmelding

Tilgængelige pladser

Tilmelding

Tilgængelige pladser

Tilmelding

Vi har uddannet over 53.956 personer i løbet af 12 år. Vi har bedt dem alle om at bedømme vores accelererede kurser. Aktuelt har 96,37% sagt, at Firebrand oversteg deres forventninger:

"Learnt a lot in short time."
Anonym, Gabler Wassum AS - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (27/8/2012 til 6/9/2012)

"This course is not for beginners. Either make sure you have prior experience of each of the key technologies or that you have read suitable preparation books such as the tool kits."
S.C. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (15/10/2012 til 25/10/2012)

"A hard, but rewarding time. It gave me what it promised, certifications..."
O.B. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (14/11/2011 til 23/11/2011)

"Covered a broad area in short time. "
O.O, Teleplan Globe. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (14/11/2011 til 23/11/2011)

"Highly intensive course that required a 100% serious and dedicated mental attitude."
Anon.. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (14/11/2011 til 23/11/2011)

"VERY concentrated, but the only realistic way to do it."
Anon.. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (14/11/2011 til 23/11/2011)

"Firebrand is a great training center I have learned a lot over the last 10 days. The instructor was especially great at explaining things easily and to the point relevant to the subject. I would recommend Firebrand to anyone."
Anonym - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (22/8/2011 til 31/8/2011)

"Learnt loads, good food, good access to facilities. Very helpful trainer. Constant supply of bananas and Fanta."
R.D. - Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer (11 dage) (22/8/2011 til 31/8/2011)

"Godt kursus, god instruktør. Er klar til at skulle hjem og implementere i virksomheden."
Christina Brandt , KRM AG. - Microsoft Dynamics AX 2012 HRM (3 dage) (23/3/2015 til 25/3/2015)

"Supergod og intensiv træning"
Karin Jepsen, MW Data. - Microsoft Dynamics Sure Step 2012 (2 dage) (16/3/2015 til 17/3/2015)

Årets Microsoft Learning Partner

Brug dine Microsoft Vouchers

Dit kursus kan være langt billigere hvis din organisation har SA Vouchers. Uddannelseskuponerne kan anvendes efter eget valg til et stort udvalg af officielle Microsoft kurser hos Firebrand. Tal med en Firebrand uddannelsesrådgiver, hvis du vil vide mere Kontakt os.

Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer certificeringen er designet til at lære dig følgende:

 • Udvikling af Data Access-løsninger med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Windows-applikationer med Microsoft Visual Studio 2010
 • Udvikling af Windows Communication Foundation Solutions-løsninger med Microsoft Visual Studio 2010

Microsoft positionerer Visual Studio 2010 som et værktøj til understøttelse af Windows 7, Windows Server 2008 R2, Azure, SQL Server, Office 2010 og SharePoint 2010. Suiten indeholder nye forbindelser til Silverlight og Windows Presentation Foundation, samspil med ASP.Net-modelvisnings-controlleren (MVC), bedre multicore-understøttelse og UML-understøttelse.

Når du har gennemført kurset, kan du:

 • Anvende nye funktioner i C# 4.0, inkl. navngivne og valgfrie parametre og dynamisk skrivning.
 • Forstå de nye funktioner i kerne-.NET runtime-tjenesten inkl. garbage-collector.
 • Bruge PFx som et ensartet bibliotek til alle dine behov for multithreading.
 • Parallelisere computerintensiv behandling vha. flere kerner/processorer.
 • Bygge effektiv multitrådet behandling med nye lette, samtidige datastrukturer.
 • Oprette workflows, der kan modellere kompleks behandling vha. flowchart-workflows.
 • Oprette erklærende tjenester vha. workflow, der kan implementeres som enkle tekstfiler.
 • Afkoble dit enhedsmodel fra data vha. Plain Old CLR Objects (POCOs).
 • Skrive klasser, der kan registrere ændringer i deres egen status til n-tier-udvikling med Entity Framework.
 • Bygge Windows 7-parate applikationer med WPF 4.0.
 • Forenkle din serviceimplementering med zero config-services med WCF 4.0.
 • Skrive rige webapplikationer der er enklere at enhedsteste.
 • Oprette REST-baserede tjenester baseret på ASP.NET-infrastrukturen.

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 88 18 43 20

Vores accelererede Microsoft - MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kursus er den mest effektive måde at blive uddannet og certificeret på.

Vi har designet vores kursusmateriale så det forbereder dig til eksamener, som du tager i løbet af kurset.

Du vil lære det følgende:

Modellering af data

 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af Entity Data-modellen
 • Tilknytte enheder og relationer ved brug af LINQ til SQL
 • Oprette og tilpasse enhedsobjekter
 • Slutte en POCO-model til Entity Framework
 • Oprette databasen på basis af Entity Framework-modellen
 • Oprette modeldefinerede funktioner

Administration af tilslutninger og kontekst

 • Konfigurere tilslutningsstrenge og leverandører
 • Oprette og administrere en dataforbindelse
 • Sikre en forbindelse
 • Administrere DataContext og ObjectContext
 • Implementere datadrevet indlæsning
 • Caching af data
 • ADO.NET Data-tjenester

Forespørge data

 • Udføre en SQL-forespørgsel
 • Oprette en LINO-forespørgsel
 • Oprette en Entity SQL (ESQL)-forespørgsel
 • Håndtere specielle datatyper
 • Forespørge XML-data
 • Forespørge data med ADO.NET Data-tjenester

Manipulation med data

 • Oprette, opdatere eller slette data med SQL-erklæringer
 • Oprette, opdatere eller slette data med DataContext
 • Administrere transaktioner
 • Oprette frakoblede objekter

Udvikling og implementering af pålidelige applikationer

 • Overvåge og indsamle ydelsesdata
 • Håndtere undtagelser
 • Beskytte data
 • Synkronisere data
 • Implementere ADO.NET-komponenter

Opbygning af en brugergrænseflade med grundlæggende teknikker

 • Kontroller og kontrolhierarkier
 • Stile og temaer
 • Genbrugelige ressourcer
 • Animation i WPF

Forbedring af en brugergrænseflade med avancerede teknikker

 • Distribuerede hændelser i WPF og WPF-kommandobrug
 • Brugerdefinerede kontroller og arbejdet med grafik
 • Multimedier i WPF
 • Kontrolskabeloner i WPF
 • Oprette data, hændelses- og egenskabsudløsere i WPF

Administration af data på brugergrænsefladelaget

 • Databinding
 • Værdikonvertere i WPF
 • Datavalidering
 • Forbrug af hændelsesændringsbeskeder
 • Indsamling af data og binding af hierarkiske data
 • Dataskabeloner i WPF

Forbedring af en løsnings funktionalitet og anvendelighed

 • Integration af WinForms og WPF
 • Asynkron behandling og trådning
 • Globalisering og lokalisering
 • Træk og slip-handlinger
 • Sikkerhed
 • Bruger- og applikationsindstillinger
 • Afhængighedsegenskaber

Stabilisering og frigivelse af en løsning

 • WPF-teststrategier
 • Fejlfinde XAML med WPF visualize
 • Fejlfinde WPF med PresentationTraceSources
 • ClickOnce-implementering
 • Windows-installationsprojekt
 • Sikkerhedsindstillinger ved implementering

Oprettelse af tjenester

 • Oprette tjeneste- og driftskontrakter
 • Oprette datakontrakter
 • Oprette meddelelseskontrakter
 • Implementere generisk meddelelseshåndtering
 • Implementere RESTful-tjenester
 • Oprette og konfigurere en Routing-tjeneste
 • Oprette og konfigurere en Discovery-tjeneste

Hosting og konfiguration af tjenester

 • Oprette og konfigurere slutpunkter
 • Konfigurere adfærd
 • Implementere self hosting
 • Implementere webserverhosting

Forbrug af tjenester

 • Oprette en tjeneste-proxy
 • Konfigurere kundeslutpunkter
 • Kalde en tjeneste
 • Forbruge RESTful-tjenester
 • Implementere tjenestedetektering

Sikring af tjenester

 • Sikre bindinger
 • Meddelelsessikkerhed
 • Godkendelse
 • Autorisation
 • Personifikation
 • Sikker revision

Administrere tjenesteforekomstens livscyklus

 • Tjenesteforekomster
 • Sessioner
 • Transaktioner
 • Samtidighed
 • Administrere konsistens mellem forekomster, sessioner, transaktioner og samtidighed

Overvågning af og problemløsning ved distribuerede systemer

 • Konfigurere meddelelseslogning
 • Konfigurere diagnostisk
 • Fejlfinde klient-service-samspil

Design og udvikling af Windows-applikationer

 • Design af applikationsarkitekturen
 • Design af brugeroplevelsen
 • Design af datastrategier og -strukturer
 • Design af sikkerhedsarkitektur og implementering
 • Klargøring til og undersøgelse af applikationsforhold
 • Design af en implementeringsstrategi

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 88 18 43 20

Microsoft Second Shot
Vores certificeringsgaranti er lige blevet endnu bedre. Hvis det usandsynlige skulle ske og du ikke består en Microsoft eksamen 1. gang, kan du tage den igen, gratis. Men tilbuddet er tidsbegrænset, så du skal ikke vente alt for længe: Alle eksamener, også andet eksamenforsøg, skal tages inden maj 2015. Du har 30 dager fra den dato, du tager din eksamen, til at tage den igen.
Ring til os og få mere at vide

Du tager følgende eksamener:

 • Eksamen 70-513 - TS: Windows Communication Foundation Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-516 - TS: Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-511 - TS: Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4
 • Eksamen 70-518 - PRO: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 88 18 43 20

Firebrand Training tilbyder kvalificerede uddannelses- og certificeringsprogram som inkluderer alt, er enkelt for kunden og udviklet med fokus på de specifikke behov som vores deltagere har. Vi sørger for, at alle detaljer er på plads, så du kun skal fokusere på dine indlærings- og certificeringsmål.

Du får et reelt sæt af kursusmaterialer som passer til alle indlæringsstile (præsentation, øvelse, diskussion) – og som er afgørende for succesen af din indlæring.

Microsoft Official Curriculum

 • MOC 10265A: Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10262A: Developing Windows Applications with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC 10263A: Developing Windows Communication Foundation Solutions with Microsoft Visual Studio 2010
 • MOC: Designing and Developing Windows Applications Using Microsoft .NET Framework 4

Vores kursus- og certificeringsprogram inkluderer alt med;

 • Praktisk orienteret undervisning som anvender vores Præsentation|Øvelse|Diskussion metodik.
 • Omfattende kursusmaterialer og labmanualer – vi tilpasser traditionelle kursusmaterialer til de specifikke krav for accelereret indlæring.
 • Forberedende materiale som du får adgang til online inden kurset.
 • Et helt igennem instruktørstyret program med 24 timers adgang til både undervisningslokale, labudstyr og instruktøren.
 • Eksamens vouchers og testning på kursuscenteret.
 • Overnatninger, samtlige måltider samt adgang til forfriskninger, snacks, kaffe og the.
 • Vores certificeringsgaranti som indebærer, at vi giver en uvilkårlig garanti for at du opnår din certificering. Du har ret til at komme tilbage til kurset så mange gange du ønsker, indenfor de første 12 måneder, indtil du har fået din certificering. Det eneste du skal betale er eventuelle nye eksamens- og logiomkostninger.
 • Transport til og fra nærmeste lufthavn/togstation både før og efter kurset.

Vores instruktører tilpasser deres undervisning til den enkelte deltagers behov via instruktioner, hands-on labs, gruppeøvelser, selvstudier, selvtester samt spørgsmål & svar.

Firebrand Training har dedikerede og veludstyrede kursuscentre hvor du gennemfører din uddannelse og har adgang til behagelige undervisningslokaler og loungemiljøer 24 timer i døgnet.

Læs mere ...

Interesseret? Se vores priser her eller ring 88 18 43 20

Deltagere som med succes gennemfører vores Microsoft MCPD / MCTS .NET 4 Windows Developer kursus har følgende forkundskaber:

 • A solid understanding of the .NET Framework
 • Six months' experience in Visual Studio 2010
 • One to two years' experience developing application components that interact with a variety of data sources
 • A thorough understanding of relational database concepts
 • One year of experience using a relational database management system
 • Fundamental knowledge of .NET programming languages and object-oriented programming (C# or VB.NET)
 • One year's experience developing Windows applications

Er du klar til at blive uddannet og certificeret på rekordtid?

Vi interviewer alle potentielle deltagere angående deres baggrund, uddannelser, certificeringer og personlig indstilling. Hvis du kommer igennem denne screeningsprocedure, betyder det, at du har rigtig gode chancer for at bestå.

Firebrand Training tilbyder et ambitiøst uddannelsesmiljø, som forudsætter at du dedikerer dig til kurset. Ovenstående forkundskaber er vejledende; mange deltagere med mindre erfaring, men med en anden baggrund eller færdigheder, har haft succes med accelereret uddannelse hos Firebrand Training.

Hvis du funderer på hvorvidt du opfylder de anbefalede forkundskaber, er du meget velkommen til at ringe til os på 88 18 43 20 og tale med en af vores uddannelsesrådgivere, som kan hjælpe dig.

Interesseret? Se vores priser her eller ring 88 18 43 20